Αποποίηση ευθυνών

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου www.margaritamoustaki.gr θα πρέπει να αποτελεί μόνο μια εκπαιδευτική βάση άμεσης διαβούλευσης με την Δρ. Μουστάκη ή άλλο κατάλληλο σύμβουλο της σχετικής ειδικότητας. Δεν αποτελεί υποκατάστατο της επίσημης κλινικής αξιολόγησης, η οποία αποτελεί ουσιαστικό μέρος της αξιολόγησης πριν από μία χειρουργική επέμβαση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή υπηρεσίας πρέχεται από την Δρ. Μουστάκη ή άλλο κατάλληλο σύμβουλο της σχετικής ειδικότητας.Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο ανανεώνονται συνεχώς, αλλά δεν θα πρέπει να θεωρούνται εξαντλητικές.Η ανωνυμία των ασθενών μου είναι πρωταρχικής σημασίας και οι φωτογραφίες στην ενότητα εικόνων εμφανίζονται με αυτό το πνεύμα. Όλες έχουν υποδειχθεί στους ασθενείς μου για να είναι σίγουροι ότι συμφωνούν ότι μπορεί να μην είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι. Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο ένας πρώην ασθενής ζητήσει οι φωτογραφίες του να μην χρησιμοποιούνται, το αίτημα αυτό θα τηρείται πάντοτε.Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους: Αυτά μπορεί να αλλάξουν χωρίς να γνωρίζει η Δρ. Μουστάκη. Το περιεχόμενο, η εγκυρότητα και η ακρίβεια των πληροφοριών στους συνδεδεμένους ιστότοπους δεν μπορούν να ελέγχονται από την Δρ. Μουστάκη, συνεπώς, η Δρ. Μουστάκη δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών ή για τις γνώμες ή τους περαιτέρω συνδέσμους στους εν λόγω ιστοτόπους.