Αποκατάσταση​ Μαστού​

Τι είναι η αποκατάσταση μαστού;

Είναι η επανορθωτική χειρουργική αποκατάσταση του στήθους η οποία πραγματοποιείται μετά από τη μαστεκτομή και έχει σαν στόχο να δώσει σε κάθε γυναίκα που έχει υποβληθεί σε αυτή τη διαδικασία τη χαμένη της αυτοπεποίθηση. Έχει σημαντικά ψυχολογικά οφέλη και στόχος της είναι να δημιουργεί ένα πιστό αντίγραφο μαστού, ισοδύναμου όγκου και συμμετρικό με τον ετερόπλευρο μαστό που να περιέχει επίσης το σύμπλεγμα θηλής-άλω.

Πίνακας ενημέρωσης
Διάρκεια επέμβασης1-3 ώρες
Είδος αναισθησίαςΓενική
Διάρκεια αποτελέσματοςΜακροπρόθεσμα
Παραμονή στην κλινική1 βράδυ
Χρόνος ανάρρωσης2 – 3 εβδομάδες
Θηλασμός μετά από επέμβαση αποκατάστασης μαστού

Η ολική μαστεκτομή αφαιρεί τον μαζικό άδενα επομένως και τους γαλακτοφόρους πόρους καθιστώντας μετά αδύνατο το θηλασμό από τον εν λόγω μαστό. Ωστόσο, η δυνατότητα θηλασμού από τον ετερόπλευρο υγιή μαστό παραμένει.

Σημάδια και ουλές μετά την επέμβαση αποκατάστασης του μαστού

Κάθε φορά που πραγματοποιούνται τομές σε μια χειρουργική επέμβαση, υπάρχει  ο κίνδυνος εμφάνισης ουλών. Οι ουλές είναι αρχικά πιο εμφανείς και ερυθρές και σταδιακά αποχρωματίζονται και γίνονται λιγότερο διακριτές.

Η θέση των ουλών μετά από χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης μαστού εξαρτάται από την χρησιμοποιούμενη τεχνική και ως εκ τούτου τη θέση της τομής. Συνήθως αξιοποιούνται οι ουλές από τις τομές της μαστεκτομής έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν επιπρόσθετες. Οι τομές αυτές συνήθως θα κρυφτούν τελικά κάτω από την ανασχηματισθείσα θηλή και άλω και δεν θα είναι τόσο εμφανείς μετά το τέλος της αποκατάστασης.

Σε περιπτώσεις όπου η αποκατάσταση γίνεται με αυτόλογο ιστό θα υπάρξει αναγκαστικά και ουλή στη περιοχή της δότριας χώρας.  Σε κάθε περίπτωση η Δρ. Μουστάκη έχει αρκετά χρόνια χειρουργικής εμπειρίας και έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στο να αφήνει όσο το δυνατόν λιγότερο εμφανή σημάδια στο σώμα μετά από μια χειρουργική επέμβαση.

Κριτήρια επιλογής τεχνικής αποκατάστασης μαστού

Η επιλογή της τεχνικής θα πρέπει να λάβει υπόψη τη σταδιοποίηση της νόσου, το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό της ασθενούς, την ανάγκη άλλων θεραπειών ή ιστορικό τέτοιων θεραπειών στο παρελθόν, το σωματότυπο της γυναίκας, το σχήμα και μέγεθος του άλλου μαστού, τα ενδιαφέροντα της, την ηλικία της και τις επιθυμίες φυσικά αυτής. Η μέθοδος που θα διενεργηθεί θα συζητηθεί εκτενώς κατά τη διάρκεια της συνεδρία σας με τη Δρ Μουστάκη, ώστε να αποφασιστεί η καλύτερη τεχνική που ταιριάζει στην εκάστοτε ασθενή.

Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η αποκατάσταση μαστού;

 Ενδείκνυται σε περιπτώσεις γυναικών των οποίων το στήθος έχει κάποια συγγενή ανωμαλία ή φέρει κάποια πάθηση, τραυματισμό, έγκαυμα ή καρκίνο και έχει υποβληθεί σε μαστεκτομή ή και σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε προφυλακτική μαστεκτομή λόγω ισχυρής γενετικής προδιάθεσης (φορεία γονιδίων BRCA1 και BRCA2). Αναλόγως βέβαια την περίπτωση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε πρώτο χρόνο, με μία επέμβαση ταυτόχρονα με τη μαστεκτομή ή να ξεκινά σε δεύτερο χρόνο μετά την ολοκλήρωση των θεραπειών και να περιλαμβάνει περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Μέθοδοι αποκατάστασης

Υπάρχουν κάποιες κλασικές μέθοδοι αποκατάστασης και κάποιες νέες μέθοδοι. Οι τεχνικές μπορούν αδρά μπορούν να ταξινομηθούν σε μεθόδους αποκατάστασης με αυτόλογους ιστούς (με ιστούς της ίδιας της ασθενούς) και μεθόδους αποκατάστασης με μη αυτόλογους ιστούς.

Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται και συνδυασμός μεθόδων προκειμένου να επιτευχθεί ένα όσο το δυνατόν πιο φυσικό αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση μαστού ολοκληρώνεται με την δημιουργία καινούριας θηλής από τοπικούς δερματικούς κρημνούς με τοπική αναισθησία και δερματοστιξία (tattoo) για την αποκατάσταση της θηλαίας άλω.

Άλλες κατηγορίες

Χρόνος ανάρρωσης

Η επούλωση του δέρματος συμβαίνει στις πρώτες επτά ημέρες, αλλά οι ουλές συνεχίζουν να ωριμάζουν για 6-12 μήνες. Οι ουλές πρέπει να φροντίζονται και θα πρέπει να αποφεύγετε να αγγίζετε την ουλή κατά μήκος της για τις πρώτες οκτώ εβδομάδες.